Mẫu Hợp Đồng Bảo Trì Bảo Dưỡng Điều Hòa cập nhật mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập–Tự do–Hạnh phúc

**************************************

HỢP ĐỒNG BẢO TRÌ MÁY LẠNH

(V/v: Bảo Dưỡng Điều Hòa tại Số 3, Dân Chủ, Phường Bình Thọ

Số: 1258/2022/HĐBD – Bảo Dưỡng Điều Hòa

1.Các căn cứ ký hợp đồng:

Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015;

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/06/2015; Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên,

2.Các bên tham gia ký hợp đồng:

Hôm nay, ngày …..tháng…… năm 2024 chúng tôi gồm:

Bên mua (Bên A): CÔNG TY A

Địa chỉ: Số 3, Dân Chủ, Phường Bình Thọ

Điện thoại: 02862621569 – 0857040505

Bên bán (Bên B) : CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH QUẢN LÝ

Đại diện: Ông NGÔ VĂN LÝ

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: 73, Đường 12, Khu Phố 4, Phường Tam Bình, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0976384019 – 0925566567

Mã số thuế: 0318009798

Số tài khoản: 6569929999 – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Dĩ An Bình Dương

Hai bên cùng nhau thỏa thuận ký hợp đồng với những Điều khoản sau:

Điều 1: PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

Stt Nội Dung Thực Hiện ĐVT SL Đơn giá Thành tiền
1

Bảo trì máy lạnh nhỏ treo tường 1HP, 1.5HP, 2.HP

Máy 36 150.000 5.400.000
2 Bảo trì máy lạnh lớn treo tường 2HP Máy 08 150.000 1.200.000
3

Bảo trì máy lạnh lớn âm trần 2.5HP, 5.0HP, 5.5HP

Máy 14 450.000 6.300.000
4 Bảo trì máy lạnh lớn âm trần 13HP Máy 04 1.100.000 4.400.000
5 Bảo trì máy lạnh lớn âm trần 27HP (phòng hội trường) Máy 02 1.200.000 2.400.000
TỔNG CỘNG: 19.700.000
THUẾ VAT 10% 1.970.000
TỔNG CỘNG SAU THUẾ 21.670.000

Bằng chữ: Hai mươi mốt triệu sáu trăm bảy mươi nghìn Việt Nam Đồng

Bên A đồng ý cho bên B bảo dưỡng điều hòa tại Số 3, Dân Chủ, Phường Bình Thọ

Giá trị hợp đồng: 21.670.000VNĐ.

Giá trị hợp đồng trên đã bao gồm thuế VAT 10%.

Bên B bảo dưỡng số lượng điều hòa theo báo giá, theo biên bản kiểm tra hiện trạng có sự thống nhất của 2 bên.

Điều 2: THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian thực hiện hợp đồng ngày …../…… /2024

Địa điểm: Số 3, Dân Chủ, Phường Bình Thọ

Điều 3: THANH TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

Phương thức thanh toán:

Bước1: Ứng trước 50% giá trị hợp đồng trong ngày đầu làm việc là 10.835.000 (bằng chữ: Mười triệu ba trăm mười bốn nghìn Việt Nam Đồng)

Bước 2: Thanh toán phần còn lại sau khi hoàn thành công việc là 10.835.000 (bằng chữ: Mười triệu ba trăm mười bốn nghìn Việt Nam Đồng)

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc tiền mặt.

Đồng tiền thanh toán: Đồng tiền áp dụng thanh toán là đồng Việt Nam.

Điều 4:

1. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

 • Bên B có trách nhiệm thực hiện công việc bảo dưỡng điều hòa theo đúng thời gian bên A yêu cầu
 • Phối hợp với bên A trong quá trình thi công.
 • Thực hiện bảo dưỡng điều hòa đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn.
 • Bên B không được phép chuyển giao công việc cho bất kỳ bên thứ 3 nào để thực hiện hợp đồng này mà chưa có sự đồng ý của bên A
 • Tính phát sinh chi phí vật tư phụ mà bên B cung cấp đến công trường nếu bên A yêu cầu bên B cung cấp hay bên A chậm cung cấp.
 • Bên B có trách nhiệm xuất hóa đơn tài chính cho bên A để làm thủ tục thanh toán.
 • Trong quá trình vệ sinh bảo trì máy lạnh, khắc phục sự cố bên B phải đảm bảo công tác an toàn lao động và phòng chống cháy nổ theo quy định của Pháp luật. Bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và mọi chi phí liên quan đến việc mất an toàn lao động do bên B gây ra (kể cả trường hợp bất khả kháng).

2.QUYỀN CỦA BÊN B

 • Từ chối thực hiện yêu cầu trái pháp luật.
 • Có quyền yêu cầu bên A cung cấp những tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung công việc của hợp đồng.
 • Yêu cầu bên A thanh toán giá trị khối lượng thi công hoàn thành theo đúng hợp đồng.
 • Các quyền khác theo qui định của pháp luật.

Điều 5:

1.   TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

 • Đảm bảo các điều kiện cần thiết, cử cán bộ kỹ thuật có chuyên môn phối hợp cùng bên B trong quá trình thi công hợp đồng bảo dưỡng điều hòa
 • Giúp đỡ và tạo điều kiện cần thiết thuận lợi cho bên B như điện lưới, mặt bằng thi công, thời gian thi công (Trong giờ hành chính)
 • Tạo điều kiện thuận lợi khác cho bên B
 • Thông báo trước cho bên B bằng văn bản nếu có thay đổi đột xuất về lịch trình thi công, thủ tục hành chính
 • Bên A có trách nhiệm thanh toán đầy đủ cho bên B theo điều khoản 3 của hợp đồng

2. QUYỀN CỦA BÊN A

 • Tổ chức giám sát, kiểm tra đôn đốc bên B thực hiện đúng nội dung công việc trong phạm vi hợp đồng.

Điều 6: TRANH CHẤP VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 • Các bên sẽ nỗ lực tối đa để giải quyết các tranh chấp hoặc bất đồng phát sinh liên quan đến hợp đồng bằng cách thương lượng trực tiếp hoặc báo cáo cấp trên có thẩm quyền giải quyết.
 • Nếu sau 30 ngày kể từ khi bắt đầu thương lượng mà các Bên không đạt được thỏa thuận về giải quyết các tranh chấp theo Hợp đồng, thì một trong hai Bên có thể yêu cầu giải quyết các tranh chấp đó qua trọng tài hoặc toà án.
 • Ngôn ngữ được sử dụng trong tố tụng trọng tài là Tiếng Việt.
 • Quyết định của Trọng tài hoặc toà án được coi là phán quyết cuối cùng và có hiệu lực bắt buộc thi hành với cả hai Bên.
 • Bên thua kiện sẽ phải chịu mọi chi phí.

Điều 7: CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • Ngôn ngữ hợp đồng: Sử dụng ngôn ngữ là Tiếng Việt.
 • Hai Bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong Hợp đồng này.
 • Nếu bên nào vi phạm hợp đồng thì bị phạt 30% trên tổng giá trị hợp đồng vi phạm.
 • Hợp đồng này cũng như tất cả các tài liệu, thông tin liên quan đến Hợp đồng sẽ được các bên quản lý theo quy định hiện hành của nhà nước về bảo mật.
 • Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị Pháp lý như nhau, Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 02 bản để thực hiện

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                                             ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Tìm chúng tôi tại dienlanhquanly.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi Ngay

SMS

Facebook

Zalo

Csss